Meyenez
Meyenez
Yaşadığı Şehir : İstanbul
Geceler akla sığmaz